Prijatelji

SVAKA SLIKA IMA SVOJU PRIČU, A PRIJATELJ SLIKU I PRILIKU !