WEB PORTALI

World Wide Web (globalna kompjuterska mreža) I ELEKTRONSKE KAPIJE
Web Portali predstavljaju web sajtove koji nude širok spektar informacija i servisa. Prvi portali su bili on-line servisi, sa prevashodnom funkcijom pružanja pristupa internetu, ali danas većina web lokacija su upravo Portali radi privlačenja i trajnog animiranja većeg broja posetilaca i njihovo okupljanje oko jedne teme, jednog interesovanja.Iako, neki tretiraju Portale kao strane sa kojih se upućuje na dalje web lokacije linkovima, oni svojim integralnim sadržajima i instruisanim upućivanjem na dalje web lokacije, forumima, e-mail listama a i ostalim interaktivnim servisima postaju autohtone web adrese na koje se dolazi njih radi, ili sa kojih se polazi na dalje putovanje globalnom kompjuterskom mrežom.
U radu na globalnoj mreži Mirko Marković je preoznao ELEKTRONSKE KAPIJE (web portale) kao ključna polazišta za zadovoljavanje interesovanja posetilaca po određenim segmentima, najviše u SAVREMENIM BIBLIOTEKAMA. Stalno polazište mora biti interesantno, sa delom svojih sadržaja koji će tek u drugoj ruci uputiti na detaljnije izvore onih informacija koje se tu nalaze.
Veliki broj web portala se može međusobno podržavati i to je ustvari idelana mreža koja sve sadržaje na internetu vezuje u ona magična tri koraka ka konačnom rešenju.
Ukratko:
Web Portal – ELEKTRONSKA KAPIJA - omogućava da se na brz način dođe do referalnih podataka, postojećih baza znanja, nauke i književnosti.

Bibliotečki web portali koje je inicirao i vodio:

www.biblioteke.org.yu www.biblioteke.org www.biblioteke.tv
www.bibliotekari-rs.org www.decjabiblioteka.net www.americancorners-serbia.net
www.balkanlibrary.net www.teledom.org.yu www.kultura.org.yu