Rođen je 1958. godine u Beogradu, gde je završio sve svoje škole. Diplomirao je 1982. na Filološkom fakultetu. Autor je desetak autorskih knjiga. Oblasti koje ga interesuju kreću se od istraživanja interneta i modernizacije bibliotečkog pogleda na svet, do književno istorijskih proučavanja književnosti za decu i beletristike. Urednik je u časopisu "Detinjstvo". Jedan je od prvih urednika ART TV - KANALA KULTURE. Osnivač je i predsednik Kendo saveza Jugoslavije. Danas je direktor biblioteke "Đordje Jovanović" u Beogradu, predsednik INternetCluba, autor www.biblioteke.org, www.kultura.org.yu, www.balkanlibrary.net, istražuje i primenjuje nove vidove komunikacije.

Deset godina se bavio novinarstvom. Uredjivao, obnovio i pokrenuo nove zabavno revijalne listove i časopise. Tokom novinarskog rada najdraže mu je vreme provedeno u "Ježu" i "Ošišanom ježu" gde je radio na svim mestima od pripravnika do direktora i upoznao sva ljudska lica i naličja.

 
Copyright © INternetClub 2007. - All rights reserved
Optimized for Microsoft Internet Explorer