Bibliografija

Knjige 

 1. BAŠ NAJMANjE PESME, Antologija srpskog epigrama za decu, Prva srpska čitaonica Irig, Irig,1992. (drugo izdanje,Turistička štampa, Beograd  1998.)
 2. U FARMERKAMA SVET JE TESAN, Antologija srpskog aforizma za decu, Prosveta, Beograd 1994.
 3. SVE BILO JE MUZIKA, Beograf, Beograd 1994. (drugo izdanje, Ekscelzior Beograd, 1999.)
 4. KNjIGA ZA DECU I RODITELjE, Ekscelzior, Beograd 1996.
 5. ŠARENA KNjIGA, Festival humora za decu i Ekscelzior, Beograd, 1997.
 6. ANTOLOGIJA KRATKE FORMA ZA DECU, Stubovi kulture, Beograd 1999.
 7. TARGET, emailpistolarni roman, Narodna knjiga ALFA, Beograd 1999.
 8. EKOLOŠKI CVETNIK, Interpres, Beograd, 2000.
 9. OBLICI I POJAVE U KNjIŽEVNOSTI ZA DECU, Čigoja štampa, Beograd, 2000.
 10. INTERNET PRAKTIKUM ZA PREDUZETNIKE, Republička agencija za mala i srednja preduzeća, Beograd, 2002.
 11. BIBLIOTECA FUTURA, PRAKTIKUM ZA MODERNU BIBLIOTEKU, Čigoja štampa, Beograd 2002.
 12. E-MA ES-ES-A  PI-PI  DU-GA ČA-RA-PA, Alfa-Narodna knjiga, Beograd 2002.
 13. RASCVETNI CVETNIK, Antologija pesama o cveću, Intelekta, Valjevo, 2005.
 14. MOJ STARI GRAD, Beogradska knjiga, Beograd 2007.
 15. NOVA SMEŠNA KNjIGA, (za decu), Čigoja štampa i Festival humora za decu, Beograd 2008.
 16. BIBLIOTECA FUTURA PLUS, PRAKTIKUM ZA WEB BIBLIOTEKU, Čigoja štampa, Beograd 2008. 

Časopisi 

 • DETINjSTVO (Marković , Mirko S.)
 • Staro, čarobno ogledalo savremenosti, 1/86.
 • Smeha deci, 1-2/87.
 • ...Vezan na lancu svijetlosti, 1-2/87. (o knjizi Smjehuljica i Plačuljko, EnesaKiševića)
 • Uočljive ilustracije, 3/87. (o knjizi Priče od peska, Zoroslava Spevaka)
 • Specifičnosti humora "Slavnog vojevanja" Branka Ćopića i "Mazge" TonetaSeliškara kao izraz društvene strane književnog dela, 1-2/88.
 • Zavičaj malo i preuveličaj, 1-2/88.
 • Patriotska i socijalna proza - odrednica stvaranja Mirka Petrovića, 4/88.
 • Svet epigrama, 3-4/89.
 • Malecke lovačke priče, 4/92. (o knjizi Lovac Pantelija Laze Lazića)
 • Humorno viđenje sveta, 4/92. 
 • Zašto se (ne)čita književnost za decu?, 2-3/96.
 • Knjiga - štampa - film, 3/97.
 • Roman u književnosti za decu, 1/98.
 • Nove pojave u srpskoj periodici za decu, 1/98.
 • Igralište nacionalnog stila, 3-4/98. (o knjizi Komarac veći od slona Mileta Stankovića)
 • Mala čovečanstva ljubavi Slobodana Stanišića 1/99.

 

 • DIREKTOR (Marković , Mirko S.)
 • Biblioteka kao profitabilno preduzeće, 9/1998.
 • BIBLIOTEKAR (Marković , Mirko S.)
 • Aspekti primene savremenog menadžmenta u bibliotekama pozajmnog tipa, dvobroj 9-10/1998.
 • GLASNIK GRADSKE BIBLIOTEKE NOVOG SADA (Marković , Mirko S.)
 • Programi u funkciji čitanja, 4,5,6/1997.
 • POLITIKA (Marković , Mirko S.)
 • Tajne biblioteka, 23.mart 1998.
 • Čuvari večnosti, 09.jun 1998.
  Copyright © INternetClub 2007. - All rights reserved
  Optimized for Microsoft Internet Explorer